Home    Reiki    Reiki cursus    Reiki behandeling    Kosten Reiki    Inschrijving cursus    Agenda    Contact    

Prive Beleid 
 
In deze verklaring over ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij omgaan met het verzamelen,
het beheer en het gebruik van persoonlijke informatie die u mogelijk via deze site ter
beschikking stelt. Lees de verklaring aandachtig door voordat u via deze site informatie
gebruikt of aanbiedt. Deze site is uitsluitend gericht op ingezetenen van de Benelux.

Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid.
Als u via deze site informatie verschaft, stemt u in met het verzamelen,
het gebruik en het openbaar maken van die informatie volgens ons privacybeleid.

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer deze vrijwillig worden aangeboden
door bezoekers van deze site en worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor
deze zijn verleend en door de diensten belast met het behandelen van uw aanvraag.

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor direct marketing of ongevraagde
vervolginformatie tenzij u ons daarvoor toestemming heeft verleend.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik binnen
de Reiki Master Adriaan Biesheuvel, voor verdere behandeling overeenkomstig het doel
(de doelen) waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld en die ermee
hebben ingestemd deze vertrouwelijk te behandelen.

Onze diensten vereisen in contact en inschrijving enkele registratievorm,
zodat wij u kunnen contacteren. Als u besluit niet te vertellen wie u bent.
Kunnen wij geen contact met u opnemen of een inschrijving voor de cursus
niet accepteren. Als u zich bekendmaakt, dient u bepaalde velden in te vullen.
Als u anoniem wilt blijven kunnen wij uw aanvraag mogelijk niet in behandeling nemen.

Wij doen ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om zoekraken,
misbruik, ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking, verandering en vernietiging te voorkomen.

De informatie die wij via deze site verzamelen is overwegend anonieme informatie,
zoals gegevens over de pagina’s die u bezoekt en de zoekopdrachten die u uitvoert.

Deze website maakt gebruik van Internet Protocoladressen (IP-adressen),
die algemeen worden beschouwd als niet-persoonlijke adressen.
Ze worden uitsluitend gebruikt om problemen met onze server op te sporen,
globale informatie te verzamelen, te bepalen welke route voor uw computer
de snelste is om op onze site te komen en voor het beheer
en de verbetering van deze site.

Deze site maakt gebruik van cookies en internet tags om de navigatie op de website
te vereenvoudigen en om de registratieprocedure efficiënt te laten verlopen.

Ingeval u zich zorgen maakt omtrent het gebruik van cookies, kunnen wij u melden
dat de meeste browsers de mogelijkheid bieden cookies te weigeren.
In de meeste gevallen kan een bezoeker een cookie weigeren en toch
volledig gebruikmaken van onze website.

U behoudt het recht tot toegang tot de door u verstrekte gegevens via deze site en u
kunt te allen tijde uw gegevens wissen, corrigeren of wijzigen door ons een e-mail
te sturen via deze site of door een brief te sturen aan: Webmaster, HiaOnline, Nieuw-Vennep.

Overeenkomstig de regelgeving ter bescherming van persoonlijke gegevens is dat een
individueel recht dat uitsluitend kan worden uitgevoerd door de persoon die deze
persoonlijke gegevens heeft verstrekt: uit veiligheidsoverwegingen zal de betrokken
dienst uw identiteit controleren met als doel dat er geen vertrouwelijke informatie
die alleen u aangaat wordt doorgegeven aan iemand anders dan uzelf.

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten.
Houd er rekening mee dat wij geen zeggenschap hebben over andere sites
en dat ons privacybeleid in geen geval van toepassing is op die sites.
Wij raden u aan om van iedere site die u bezoekt de privacyverklaring te lezen.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze praktijken.

De website waarop dit privacybeleid van toepassing is, is niet specifiek ontworpen
of bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar zonder voorafgaande toestemming van een
persoon met ouderlijke aansprakelijkheid. Ons beleid is erop gericht in geen geval
informatie te verzamelen en te beheren van personen onder de 13 jaar.

Het is verboden onwettig, bedreigend, lasterlijk, schandaliserend, obsceen,
schadelijk, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal op de site
te plaatsen of door te zenden, evenals enig ander materiaal dat beschouwd
kan worden als gedrag of het aanmoedigen van gedrag dat als strafbare
handeling kan worden aangemerkt, aanleiding zou geven tot burgerlijke
ongehoorzaamheid of anderszins een schending van de wet zou betekenen.
Wij zullen volledige medewerking verlenen aan autoriteiten of aan enig
gerechtelijk onderzoek waarbij ons wordt verzocht of bevolen om de identiteit
te onthullen van personen die dergelijke informatie op de site hebben geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring op ieder willekeurig moment
te wijzigen of aan te passen. De datum van de laatste wijziging is aan het
begin van deze privacyverklaring vermeld. U dient deze pagina derhalve van
tijd tot tijd te raadplegen, zeker ingeval u persoonlijke gegevens wilt verstrekken.

Voor vragen of klachten over de naleving van ons privacybeleid of indien
u aanbevelingen of adviezen wilt verstrekken die de kwaliteit van ons
privacybeleid ten goede komen verzoeken wij u een e-mail te zenden aan webmaster@adriaanbiesheuvel.nl.
 
 


Copyright by HiaOnlinePrive beleidAlgemene voorwaarde